Αιών Κέντρο Γιόγκα Αιών Κέντρο Γιόγκα
Αιών Κέντρο Γιόγκα Yoga Pilates Πιλάτες Αθήνα Σχολή Σχολές Τάι Τσι Γυμναστήριο Αιών Κέντρο Γιόγκα ΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΟΓΚΑ

τσι κονγκ - ολιστικό όραμα

Το πνεύμα κυβερνά την ενέργεια, η ενέργεια συγκρατεί το σώμα

Ακούγονται σαν δυο μαγικές συλλαβές! Ένα Κόνγκ! που χτυπάει στα αυτιά! Δυο πολύ σημαντικές έννοιες αποτελούν τον όρο QI GONG και κινητοποιούν την προσοχή μας.

QI είναι η ζωική ενέργεια, είναι η πνοή που πυροδοτεί την ζωή.

Χωρίς QI δεν υπάρχει ζωή.
Είναι η μυστηριώδης αρχή που διαφοροποιείται σε χιλιάδες λειτουργίες, η αρχή που κινεί τα πράγματα, και μεταφέρει το μήνυμα της ζωής σε όλα τα κύτταρα.

GONG σημαίνει επεξεργασία, συνεπής πρακτική και καλλιέργεια, είτε μιλάμε για ενεργειακές τέχνες, ή για πνευματικές αρετές.
Εμπεριέχει την ποιότητα της εστίασης, της αφοσίωσης, και ακόμα την ποιότητα (ανάλογα με την ποσότητα) του χρόνου που αφιερώνεται.
Η καλλιέργεια γίνεται έτσι υπόθεση μιας ζωής, είναι μια διαδικασία που εκλεπτύνει στο φυσικό επίπεδο την ιδιοδεκτικότητα, στο ενεργειακό επίπεδο την αυτοπαρατήρηση, στο πνευματικό επίπεδο το φάσμα της συνείδησης.

QI GONG σημαίνει καλλιεργώ την ενέργεια μέσα από την αυτοπαρατήρηση.
Η έννοια QI GONG αναφέρεται βασικά στο κόσμο του QI, όμως το QI δεν υφίσταται από μόνο του, απλά αποτελεί ένα κρίκο που συνδέει το κόσμο του πνεύματος με το φυσικό κόσμο.
Υπονοεί ότι ο παρατηρητής παίζει τον πρώτο ρόλο και καθορίζει την ενέργεια που στη σειρά της, τρέφει και καθορίζει το φυσικό σώμα.
Η τοποθέτηση του νου, η πρόθεσή του και ο συντονισμός του με την κίνηση της Ζωής γίνονται προϋπόθεση της άσκησης.
Καλλιεργώ σημαίνει υπηρετώ τη Ζωή και συμβάλλομαι με όλο μου το Είναι στη ροή και στη σημασία της ζωής.
Καλλιεργώ σημαίνει συμβάλλομαι στην εξέλιξη της Ζωής μέσα από τη εξέλιξη της συνείδησης.
Και ανάλογα με το συντονισμό της συνείδησης και τον κραδασμό της, μεταμορφώνω και δημιουργώ καταστάσεις.

Οι ασκήσεις του QI GONG μας διδάσκουν να αφιερώνουμε σε καθημερινή βάση το χώρο και το χρόνο που αποτελούν το υπόβαθρο της φυσικής ύπαρξης μας, στην κίνηση της Ζωής.
Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασκήσεις εκτελούνται μέσα από την συνεργασία των τριών σωμάτων, και αυτά καλλιεργούνται ταυτόχρονα μέχρι να πραγματοποιούν μια ενοποίηση. Κατά το υπόδειγμα ένα+ένα+ένα= ένα.
Οι ασκήσεις συνδέουν το πνευματικό, το ενεργειακό και το φυσικό σώμα, μέσα από την έξης σειρά.
Το πνεύμα/SHEN ορίζει το πνευματικό σώμα, και κυβερνά την ενέργεια/QI που ορίζει το ενεργειακό σώμα.
Η ενέργεια/QI συγκρατεί, στηρίζει και τρέφει το φυσικό σώμα που σχετίζεται με την πρώτη ενεργειακή ουσία ή πεμπτουσία JING.
Το QI GONG είναι γνωστό σαν σωματικές ασκήσεις που δρουν στην ενέργεια και συγκεντρώνουν το πνεύμα στην πραγματικότητα, και λειτουργεί από την ανάποδη σειρά.
Στην εκτέλεση μιας άσκησης το πνεύμα κινείται πρώτο. Είναι η αρχική κίνηση του πνεύματος που εμπνέει το QI και το κάνει να κινείται. Έπειτα είναι το QI που εμπνέει το φυσικό σώμα και το κάνει να κινείται.
Το SHEN κυβερνά χωρίς να προσκολλιέται στη δράση (αφού δρα η ενέργεια) και στο αποτέλεσμα της δράσης (αφού αφορά το φυσικό επίπεδο).
Συγκέντρωση του νου και αταραξία του πνεύματος δεν είναι ο σκοπός που πετυχαίνει η άσκηση, αλλά προϋπόθεση της άσκησης. Δηλαδή η έμφαση συγκεντρώνεται πρωταρχικά στο Είναι, και στην πρόθεση που πηγάζει από το Είναι, και όχι στην πραγματοποίηση ή στα ωφελήματα της δράσης.
Είναι αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζει το QI GONG, και το κάνει να διαφέρει από άλλες τεχνικές.
Παράδοξα, είναι το μυστικό της απόσπασης από τη δράση και από το σκοπό της δράσης πού φαίνεται να δημιουργεί ένα πεδίο όπου όλα γίνονται άμεσα.

Αυτό ισχύει για τούς διάφορους τομείς του QI GONG.
Στο τομέα της πολεμικής τέχνης έχουμε δει ότι είναι η απόσπαση και η μη ταύτιση στη δράση, που μπορεί να οδηγήσει στην απόλυτη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.
Η αλλιώς, πως η τοποθέτηση του νου παίζει ένα καθοριστικό ρολό στην εξέλιξη των πραγμάτων. Πως η εστίαση του πνεύματος μπορεί να ανοίξει το πεδίο της δράσης χωρίς δράση. Ο άμεσος διαλογισμός μεταμορφώνει τη δράση σε ανώτερη μορφή δράσης.
Στο θεραπευτικό τομέα, είναι γεγονός πως εμπλέκονται τα τρία σώματα και στενά αλληλοσυνδέονται. Η διαταραχή από το πνεύμα θα πειράζει την ενέργεια, η οποία διαταραγμένη στην σειρά της θα βλάπτει το υλικό σώμα. Έτσι εμφανίζεται η αρρώστια, και έτσι αντίστροφα μπορεί να εξαφανίζεται. Πρώτα το πνεύμα αγκαλιάζει και κατανοεί και μέσα από άμεσο διαλογισμό κινεί τη θεραπευτική ενέργεια προς το φυσικό σημείο που πάσχει. Επίσης τα εξωτερικά σώματα δρουν σαν στρώματα που προστατεύουν το φυσικό σώμα από εισβολές εξωτερικών βλαπτικών παραγόντων.
Στον πνευματικό τομέα, που αποτελεί το ανώτερο επίπεδο της καλλιέργειας, το SHEN αγκαλιάζει, ορίζει και πληροφορεί άμεσα τα άλλα δυο σώματα. Ο ίδιος συντονίζεται με την απόλυτη πηγή του WU JI, του άμορφου.
WU JI είναι το στάδιο μηδέν από το οποίο γεννιούνται όλα.
Γεννιέται πρώτα το ένα σαν παρουσία και το δυο μέσα από το YIN και YANG σαν κίνηση της ενέργειας. Και από το YIN και το YANG ακολουθούν όλα τα φαινόμενα που αποτελούν το φυσικό κόσμο.
Αυτή η βαθειά συνειδητοποίηση διαμορφώνει ένα διαλογικό νήμα που οδηγεί στην απόσπαση από τις μορφές. Αυτή η συνειδητοποίηση βιώνεται ως άμεση ενοποίηση (η απόσπαση από το δυο επαναφέρει στο ένα.) Η κορυφαία ενοποίηση οδηγεί στην πνευματική απελευθέρωση ή στην επιστροφή στο WU JI.
Η άμεση πρόσβαση στη δημιουργική πηγή ενεργοποιεί καθοριστικά και μπορεί να διαμορφώνει όλα τα φαινόμενα.

Francoise Poutays
aion
    aion
  Αιών Κέντρο Γιόγκα

Αιών Κέντρο Γιόγκα
"ΑΙΩΝ" Αγ.Λαύρας 21 • Ά. Πατήσια • τηλ. 2102234393 (Δευτ.-Παρ. 15.00-22.00)
email: aion.yoga@gmail.com

Αιών Κέντρο Γιόγκα
Αιών Κέντρο Γιόγκα

Αιών Κέντρο Γιόγκα