κέντρο “Αιών”

εξωτερικοί χώροι


εσωτερικοί χώροι


αίθουσες


Αγίας Λαύρας 21, Κυπριάδου, Άνω Πατήσια, Αθήνα
τηλ.: 210-2234393, email: aion.yoga@gmail.com

Διεύθυνση/Υπεύθυνη Κέντρου: Σμαράγδα Ιωαννάτου