κέντρο “ΑΙΩΝ”    


γιόγκα (Φωτεινή Δημητρίου)

    


τάι τσι (Γεράσιμος Δημοβασίλης)

  


τάι τσι (Francoise Poutays)