Πρόγραμμα


ανά μάθημα

ΓΙΟΓΚΑΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣΠΙΛΑΤΕΣ BODY CONTROLΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPSΤΑΙ ΤΣΙΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

19.00-20.30

ΤΡΙΤΗ

9.00-10.30 (πρωί)
20.00-21.30

ΤΕΤΑΡΤΗ

19.00-20.30

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-10.30 (πρωί)
20.00-21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18.30-20.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

17.30-18.45

ΠΕΜΠΤΗ

17.30-18.45

ΔΕΥΤΕΡΑ

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΤΡΙΤΗ

9.00-10.00 (πρωί)
10.00-11.00 (πρωί)
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΕΜΠΤΗ

9.00-10.00 (πρωί)
10.00-11.00 (πρωί)
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

19.15-20.15
20.15-21.15
21.15-22.15

ΤΡΙΤΗ

9.30-10.30 (πρωί)
18.00-19.00

19.00-20.00
20.15-21.15
21.15-22.15

ΤΕΤΑΡΤΗ

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΕΜΠΤΗ

9.30-10.30 (πρωί)
18.00-19.00

19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19.00-20.00
20.00-21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ

20.30-22.00

ΤΕΤΑΡΤΗ

20.30-22.00

ΤΡΙΤΗ

16.00-16.30
16.40-17.30

ΠΕΜΠΤΗ

16.00-16.30
16.40-17.30


ανά ημέρα

ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΙΟΓΚΑ

19.00-20.30

ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

17.30-18.45

ΠΙΛΑΤΕΣ BODY CONTROL

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPS

19.15-20.15
20.15-21.15
21.15-22.15

ΤΑΙ ΤΣΙ

20.30-22.00

ΓΙΟΓΚΑ

9.00-10.30 (πρωί)
20.00-21.30

ΠΙΛΑΤΕΣ BODY CONTROL

9.00-10.00 (πρωί)
10.00-11.00 (πρωί)
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPS

9.30-10.30 (πρωί)
18.00-19.00

19.00-20.00
20.15-21.15
21.15-22.15

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

16.00-16.30
16.40-17.30

ΓΙΟΓΚΑ

19.00-20.30

ΠΙΛΑΤΕΣ BODY CONTROL

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPS

18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΤΑΙ ΤΣΙ

20.30-22.00

ΓΙΟΓΚΑ

9.00-10.30 (πρωί)
20.00-21.30

ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

17.30-18.45

ΠΙΛΑΤΕΣ BODY CONTROL

9.00-10.00 (πρωί)
10.00-11.00 (πρωί)
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPS

9.30-10.30 (πρωί)
18.00-19.00

19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΟΚΙΝΗΣΗ

16.00-16.30
16.40-17.30

ΓΙΟΓΚΑ

18.30-20.00

ΠΙΛΑΤΕΣ ΜΑΤ/PROPS

19.00-20.00
20.00-21.00


  • Εάν δεν συμπληρωθούν τα τμήματα, πιθανόν τα ωράρια να τροποποιηθούν